Skip to content
Published October 2, 2017

Bách Chiến Sa Trường – Nơi các thiếu hiệp thể hiện sức mạnh của mình – có thể tổ đội để cùng nhau vượt ải.

Giới thiệu

  • Thiếu hiệp đạt cấp 53 sẽ mở phó bản.
  • Chọn Nước -> Bách Chiến Sa Trường như giao diện bên dưới:

Vòng quay bách chiến

Bên trái giao diện sẽ hiển thị hình ảnh thú cưỡi và nhân vật của thiếu hiệp, bên dưới nhân vật sẽ ghi nhận lại lịch sử diệt boss.

Mời người khác giúp đỡ mình vượt ải sẽ được hiển thị Cầu cứu vượt ải, cá nhân sau khi diệt được BOSS sẽ hiển thị thời gian vượt ải.

Các ải vượt của Cầu cứu vượt ải không thể càn quét, sau khi cá nhân vượt ải thành công mới có thể càn quét mỗi ngày.

Hình vòng tròn bên phải giao diện là một vòng quay. Trong vòng quay, nhấp chọn BOSS muốn khiêu chiến sẽ kích hoạt được vòng quay, BOSS được quay trúng sẽ được hiển thị, lúc này có thể xem được BOSS khiêu chiến và các phần thưởng tương ứng.

Quy tắc

Quy tắc khiêu chiến trong Bách Chiến khá đơn giản, mỗi ngày có 3 cơ hội khiêu chiến, trong vòng 5 phút diệt được BOSS sẽ vượt được ải.

Khi khiêu chiến cá nhân thất bại sẽ không bị trừ số lần khiêu chiến.

Ngoài ra, có thể mời thêm bằng hữu mạnh hơn trong bang giúp đỡ để cùng nhau vượt ải. Không những thế, mời huynh đệ giúp đỡ, người được mời cũng nhận được nhiều phần thưởng, đạo cụ vượt ải tương ứng như Exp, vàng khóa…

Điều cần chú ý là, một khi 2 người đã tham gia vào Bách chiến, bất kể khiêu chiến thắng hay thua, đều bị trừ số lần khiêu chiến và số lần Cầu cứu vượt ải.

Nhấp chọn nút Mời bạn như hình trên sẽ được gửi đi lời mời, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được gửi thành công 3 lời mời.

Người được mời phải là người cùng bang đã tham gia khiêu chiến vượt qua ải này ở chế độ khiêu chiến cá nhân.

Khi vào phó bản Bách Chiến, sẽ lập tức hủy bỏ tất cả các yêu cầu cầu cứu đã gửi.

Các thao tác sau cũng sẽ dẫn đến cầu cứu thất bại: khi đang báo danh 2v2, 4v4, mất kết nối và đang vào phó bản khác.

Khi người được mời nhận được lời mời, bên trái giao diện chính sẽ xuất hiện một biểu tượng mời, nhấp chọn sẽ xem được lời mời của người chơi khác gửi tới.

Mỗi ngày người chơi có 3 lần hưởng ứng lời cầu cứu của người chơi khác, rê chuột vào nút “Đồng ý” sẽ xem được phần thưởng hưởng ứng cầu cứu.

Trong Bách Chiến, sau khi chết ở chế độ khiêu chiến cá nhân sẽ không thể hồi sinh, sẽ lập tức thoát khỏi phó bản.

Nếu khiêu chiến ở chế độ khiêu chiến đôi, một người bị chết chưa phải là đã thua, có thể chờ người chơi còn lại vượt ải, khiêu chiến đôi còn lại 1 người vượt ải vẫn được tính là khiêu chiến đôi thành công.

Phần thưởng

Mỗi BOSS đều mang theo 1 phần thưởng vượt ải lần đầu vô cùng phong phú, và khiêu chiến 10 BOSS sẽ có 1 phần thưởng lần đầu vượt ải cực kí quý hiếm. Nhấp chọn phần chữ trong ô đỏ như hình dưới sẽ xem được phần thưởng quý lần đầu vượt ải lần kế.

Phần thưởng lần đầu vượt ải của Bách chiến vô cùng phong phú, gồm các loại nguyên liệu tăng cấp, các Mãnh tứ tượng, các phần thưởng quý hiếm như Tu Vi Đơn Thọ,… và các phần thưởng hấp dẫn khác

Sau khi nhận phần thưởng lần đầu vượt ải, mỗi ngày vượt ải thành công cũng có thể nhận được các phần thưởng cố định

Mời thiếu hiệp tham gia bình luận ngay về tính năng Bách Chiến Sa Trường tại đây!