Skip to content

Đổi thường niên

Một năm cũ lại sắp trôi qua, chúng ta lại sắp chào đón năm mới! Thiếu hiệp đã chuẩn bị gì mừng năm mới chưa? Nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón mọi người!

Giới thiệu

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 – 30/01.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 – 05/02.
  • Phạm vi: Server mở sau 9 ngày.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả thiếu hiệp có thể dùng các nguyên liệu đổi các vật phẩm cao cấp, tất cả các vật phẩm đều khóa.

Vật phẩm yêu cầu phải là vật phẩm không có thời hạn.

Thời gian Yêu cầu Vật Phẩm
30/01 – 31/01 3 Tiến Cấp Đơn + 12 vàng 1 Tiến Cấp Đơn Siêu
01/02 – 02/02 3 Bùa Ám Khí + 35 vàng 1 Bùa Ám Khí Siêu
03/02 – 04/02 3 Hải Tâm Tinh + 18 vàng 1 Hải Tâm Tinh Siêu
05/02 3 Lĩnh Hội Đơn + 25 vàng 1 Lĩnh Hội Đơn Siêu