Skip to content
Published October 2, 2017

Quà Tiêu Phí

Nhằm tri ân quý thiếu hiệp đã tham gia trải nghiệm Ải Mỹ Nhân, Mạnh Khương đã xin ân điển của Tần Vương khai mở sự kiện Quà Tiêu Phí.

Giới thiệu

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 – 14/08.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 – 17/08.
  • Phạm vi: Server mở sau 7 ngày.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý thiếu hiệp tiêu phí vàng theo mức tương ứng sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Chọn Hoạt Động -> Chọn Quà Tiêu Phí để mở ra giao diện:

Hoạt động Quà Tiêu Phí

Phần thưởng

Phần thưởng tương ứng với mức tiêu phí như sau:

Phần thưởng tiêu phí 500 vàng
Túi vàng khóa x1 Có cơ hội nhận 88, 888 hoặc 8888 vàng khóa
Chân khí đơn x40 Nhận 500 chân khí
Ngân phiếu x2 Nhận 500.000 đồng
Phần thưởng tiêu phí 1500 vàng
Hộp đá tinh xảo x1 Có cơ hội nhận 88, 888 hoặc 8888 đá tinh hoa
Chân khí đơn – x100 Nhận 500 chân khí
Ngân phiếu x8 Nhận 500.000 đồng
Quà chiến đấu x1 Nhận được thuốc tấn công x1, thuốc phòng thủ x1
Phần thưởng tiêu phí 3000 vàng
Quà tiến cấp trang bị x1 Có cơ hội nhận 10, 30, 50, 70 hoặc 90 đá tiến cấp
Chân khí đơn – Thần x12 Nhận 10000 chân khí
Bùa tu luyện x5 Nhận phần thưởng bế quan, dùng đạo cụ này nhận được lợi ích x2
Hộp quà tiến cấp thú cưỡi x2 Nhận từ 2-5 tiến cấp đơn
Lợi ích đơn x3 x2 Kinh nghiệm diệt quái và chân khí ngồi thiền x3 trong vòng 60 phút, vip càng cao tăng càng cao
Phần thưởng tiêu phí 5000 vàng
Chân khí đơn – Thần x20 Nhận 10000 chân khí
Lợi ích đơn x5 x2 Kinh nghiệm diệt quái và chân khí ngồi thiền x5 trong vòng 30 phút, vip càng cao tăng càng cao
Tu vi đơn – Thần x2 Nhận 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp quà tiến cấp thú cưỡi x5 Nhận từ 2 – 5 tiến cấp đơn
Hộp cộng tấn công x6 Tùy cấp độ sẽ nhận đá cộng thuộc tính tấn công tương ứng.
Phần thưởng tiêu phí 10.000 vàng
Chân khí đơn – Thần x30 Nhận 10000 chân khí
Kiwi vàng x10 Nhận 500.000 đồng
Tu vi đơn – Thần x8 Nhận 5.000.000 kinh nghiệm
Bùa chuyển thuộc tính cộng thêm Tấn công cấp 60 x1 Chọn một trang bị tím cấp 60 trở lên để chuyển tất cả thuộc tính cộng thêm thành tấn công
Exp đơn x10 x2 x10 exp diệt quái trong 60 phút, vip càng cao tăng càng cao
Phần thưởng tiêu phí 50.000 vàng
Nghịch lân x1 Trong 12h tăng 1% tỉ lệ thành công khi tăng bậc thú cưỡi báo trở lên
Rương đạo cụ thú – Nhỏ x1 Ngẫu nhiên nhận được một trang bị thú cưỡi tím +4 hoặc +5 (cấp trang bị này là cấp cao nhất được trang bị cho thú cưỡi hiện tại)

Lưu ý

  • Thiếu hiệp chỉ có thể nhận thưởng duy nhất 1 lần tại các mốc tiêu phí.
  • Phần thưởng có thể tích lũy cộng dồn. Ví dụ thiếu hiệp tiêu phí 500 vàng, sau đó tiêu phí thêm 1000 vàng sẽ được nhận thưởng cả 2 mốc 500 vàng và 1500 vàng.