Skip to content
Published May 17, 2017

Đổi Tinh Thạch

Không khí đón mừng năm mới đang tràn ngập trên khắc các nẻo đường, các thiếu hiệp hãy thi nhau thu thập Tinh Thạch để đổi thưởng nhé!

Giới thiệu

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 – 06/02.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 – 12/02.
  • Phạm vi: Server mở sau 9 ngày.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả thiếu hiệp diệt quái chênh lệch không quá 10 cấp so với cấp của mình sẽ có cơ hội nhận được Mảnh Tinh Thạch.

Mảnh Tinh Thạch là vật phẩm khóa, không thể giao dịch.

Phần thưởng

Khi sử dụng Mảnh Tinh Thạch thiếu hiệp sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Điều kiện Phần thưởng Lưu ý
3 Mảnh Tinh Thạch + 15 vàng 1 Tiến Cấp Đơn Mỗi ngày đổi được 20 lần
3 Mảnh Tinh Thạch + 15 vàng 1 Hải Tâm Tinh
6 Mảnh Tinh Thạch + 30 vàng 1 Bùa Ám Khí
10 Mảnh Tinh Thạch + 50 vàng 500 Vàng khóa
18 Mảnh Tinh Thạch 30 Đá cường hóa Mỗi ngày đổi được 1 lần
15 Mảnh Tinh Thạch+ 15 vàng 5 Đá tiến cấp
50 Mảnh Tinh Thạch + 10 vàng 300 Đá tinh hoa
4 Mảnh Tinh Thạch + 10 vàng 1 Chìa phú quý Mỗi ngày đổi được 15 lần