Skip to content
Published May 17, 2017

Để đổi những trân phẩm đầy giá trị, thiếu hiệp phải nhận thật nhiều Lì Xì Năm Mới, tham gia ngay chuỗi sự kiện Lộc Xuân nhé!

Tiệm thần bí

Khi mua sắm ở Tiệm thần bí, ngoài việc được nhận những phần quà tương đương với giá trị, thiếu hiệp còn được nhận miễn phí Lì Xì Năm Mới.

Hoặc thiếu hiệp có thể dùng 99 vàng đổi 1 Lì Xì Năm Mới.

Quà tiến cấp

  • Quà tiến cấp Binh Khí Kỵ: Khi thiếu hiệp tiến cấp Binh Khí Kỵ của mình đến cấp 5, 6, 7 có thể nhận được Lì Xì Năm Mới.

Khi đã nhận được Lì Xì Năm Mới, thiếu hiệp có thể đổi rất nhiều phần quà hấp dẫn như Cỏ luyện cốt, Rương đạo cụ thú, Bùa cường hóa thú, Bùa kích hoạt đá

Phần thưởng quá hấp dẫn, thiếu hiệp còn chần chừ gì mà không tham gia cùng A Phòng!

Thân ái,